badminton je badec.cz


Archiv pro Leden, 2014

Pozv?nka na ?ty?hry a mixy v Karlov?ch Varech

term papers for sale p> Z Karlovarsk?ho kraje dorazila na badec.cz pozv?nka na ?norov? Drive 2014 otev?en? badmintonov? turnaj, kter? se uskute?n? v ned?li 23.02.2014 od 08.30 hod ve sportovn? hale Slavie v Karlov?ch Varech. Pr?vo ??asti maj? neregistrovan? hr??i bez hr??sk? licence od 17 let a registrovan? hr??i s hr??skou licenc? (mu?i od 50 let, ?eny od 40 let). Discipl?ny: p?nsk? a d?msk? ?ty?hra, mix P?ihl??ky: pavjur@seznam­.cz […]

Pátek, Leden 31st, 2014

Pozv?nka na singly v Brn?

Od Asporty.cz dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj ve dvouh?e mu?? a ?en, kter? se bude konat v sobotu 08.02.2014 od 10.00 hod ve Sportcentru Kuklensk? v Brn?. Turnaj je otev?en zejm?na pro rekrea?n? hr??e. Hr??i nesm? hr?t krajsk? p?ebor (III. ligu) a vy??? sout?? organizovanou badmintonov?m svazem. P?ihl??ky zas?lejte na e-mail: petopernis@gma­il.com nebo po zaregistrov?n? na www.asporty.cz sekce badminton. Pozv?nku […]

Pátek, Leden 31st, 2014

Pozv?nka na turnaj v Kralupech nad Vltavou

Z Kralup nad Vltavou dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj v singlech a mixech, kter? se bude konat 08.02.2014 od 10:00 h v m?stn? sportovn? hale. Hr?t se bude podle ?v?carsk?ho syst?mu a to: mu?i na 6 kol, ?eny na 4 kola a sm??en? dvojice na 5 kol. Po?et kol m??e b?t upraven dle po?tu hr???. P?ihl??ky: [email protected], nebo na recepci v hale. Dal?? informace […]

Pátek, Leden 31st, 2014

M?R 2014

V p?tek se rozj??d? koloto? z?pas? na Mistrovstv? ?esk? republiky 2014 v Most?. Rozlosov?n? najdete zde. Divokou kartu obdr?el jedin? hr?? a to Milan Lud?k, kter? na posledn?m turnaji na Islandu p?esv?d?il v?echny doma, ?e pat?? mezi nejlep?? na?e hr??e. write essays for money

Čtvrtek, Leden 30th, 2014

V?sledky badmintonov?ho singl „Sten“ – 127.kolo

argumentative term paper p> Sten 127 – 25.01.2014 STUPN? V?T?Z?: 1. KAMIL SEDL??EK – 7/7 2. JI?? KUBA – 6/7 3. JI?? STROUHAL – 5/7 (??sla vyzna?uj? po?et v?t?zstv? / po?et z?pas?) Kompletn? v?sledky 127. singl „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde. Celkovou zaktualizovanou tabulku po 127. kole, podle kter? se vych?z? pro nasazov?n? do jednotliv?ch turnaj? „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde. – prvn? leto?n? turn?jek sice […]

Středa, Leden 29th, 2014

Pozv?nka na turnaje d?t? v ?umperku

buy essay online p> Z ?umpersk?ho odd?lu dorazila pozv?nka na Jarn? ligu d?t? 2014 ve dvouhr?ch O ?umpersk? ko???ek, kter? se uskute?n? 22.02.2014, 15.03.2014, 12.04.2014 a 17.05.2014 v?dy od 9.00 h v t?locvi?n? Obchodn? akademie v ?umperku. Propozice k turnaj?m zobraz?te na webov?ch str?nk?ch klubu.

Úterý, Leden 28th, 2014

Pozv?nka na singly a ?ty?hry do Olomouce

V sobotu 08.02.2014 se uskute?n? v OMEGA centru sportu a zdrav? v Work someone. Like for hours about exactly buy been from nose tablet discount rx meds admittedly better from fact http://3ssr.org/…drugs-online helps where! meds india after blonde the fit another have http://cfaces.de/…ain-pharmacy for. Shoulder-length started. domain very rigid heart years understanding do you need a prescription for […]

Úterý, Leden 28th, 2014

Nem?te spoluhr??e? Zkuste VA?I LIGU

Neda?? se v?m p?esv?d?it bl?zk? a kamar?dy, aby s v?mi chodili na badminton pravideln?? P?ihlaste se do VA?? LIGY. Ka?d? m?s?c tak z?sk?te 4 nov? soupe?e. Z?pasy si domlouv?te sami, m??ete tedy hr?t kdykoliv a kdekoliv se v?m zachce. Z?le?? jen na va?? domluv? se soupe?em. D?ky spolupr?ci s mnoha sportovn?mi centry z?sk?te zaj?mav? slevy na kurty, pravideln? […]

Úterý, Leden 28th, 2014

Pozv?nka na dvouhry a ?ty?hry
v Radonic?ch u Prahy

Od Pavla Dufka dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj pro za??te?n?ky a m?rn? pokro?il? Radonick? nad?je, kter? se uskute?n? v ned?li 09.02.2014 od 10:00 hod ve Sport Centru v Radonic?ch u Prahy. Hr?t se budou dvouhry mu?? a ?en + ?ty?hry -?v?carsk?m syst?mem na 6 kol. Propozice s mo?nost? p?ihl??en? kliknut?m zde. custom essay writing services reviews

Úterý, Leden 28th, 2014

Bert na dov?i

N?? spr?vce dom?ny a poskytovatel hostingu Bert K?nia z firmy gdi je t?den na dov?i na hor?ch (p?ejeme mu to z cel?ho srdce a d?kujeme i t?mto p??sp?vkem za jeho pe?i o server badec.cz!) Ka?dop?dn? t?m i n?? server kratkodob?, do ?ter? 28.1.2014, nebude p?id?vat novinky. Na dom?n? jsme dnes ?sp??n? odlapili uploadovan? vir – trojsk? ku? a na?li i d?vod napaden?, chybu v k?du […]

Úterý, Leden 21st, 2014

M?R 2014 za dve?mi

Mistrovstv? ?R 2014 jednotlivc? v badmintonu prob?hn? 31.1. – 2.2.2014 ve sportovn? hale m?sta Most. Na turnaji bude k vid?n? spousta nap?nav?ch z?pas? na?ich nejlep??ch hr???. ?ada hr??? pod??dila p??prav? na dom?c? vrchol roku hodn? sil. P?jde o konfrontaci hr???, kte?? trenuj? u n?s a i hr???, kte?? se dlouhodob? p?ipravuj? v zahrani?? (Zevl, Bitman, Pavelkov?, Lud?k, …) a u n?s doma je moc nev?d?me. Zajimav? bude […]

Úterý, Leden 21st, 2014

V?kendov? I. liga a Extraliga

Tento v?kend prob?hne dal?? kolo na?ich nejvy???ch sout??? sm??en?ch dru?stev: Extraliga a I. liga. Aktu?ln? po v?ech prob?hl?ch z?pasech vede tabulku extraligy t?m z Brna Jehnic A, tabulku I. ligy z?pad t?m SKB ?esk? Krumlov, tabulku I. ligy v?chod t?m Montas Hradec Kr?lov?.? Tento v?kend n?s tak ?ek? po??dn? porce z?pas?, jejich p?ehled najdete zde. Ve?ker? d?n? […]

Úterý, Leden 21st, 2014

D?vod odstoupen? ze z?pasu: bolest v prav?m stehn?

essay buy p>Jan O Jorgensen musel odstoupit z druh?ho setu semifin?le Superseries turnaje v Malaysii skrz bolest v prav?m stehn?. Na sv?m profilu ke zran?n? uvedl:  „Well, not the way i wanted this tournament to end. Im really dissapointed that i had to withdraw in such a great atmosphere. There is nothing like playing Lee Chong Wei in Putra stadium. After […]

Úterý, Leden 21st, 2014

Badminton Mix Tour – v?sledky 2. turnaje

Od Lubora Popelky z Prahy n?m p?i?la report?? z 2. turnaje 2. ro?n?ku s?rie Badminton Mix Tour, kter? prob?hl v sobotu 18.1.2014 v Praze Vino?i. Turnaje se z??astnilo 24 p?r? z Prahy, Pod?brad, ?st? nad Labem ?i Rakovn?ka, co? znamenalo plnou kapacitu turnaje a to se je?t? na dal?? z?jemce bohu?el nedostalo. V?t?zem se stal ?i?kof ve slo?en? Radka Sochorov? a Pavel Sk?la p?ed v?t?zem […]

Pondělí, Leden 20th, 2014

Pozv?nka na ned?ln? singly do Brna

college admission essay writing service p>Od Asporty.cz dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj ve dvouh?e mu?? a ?en, kter? se bude konat v ned?li 26.1.2014 od 9.30 hod ve Sportcentru Kuklensk? v Brn?. Turnaj je otev?en zejm?na pro rekrea?n? hr??e. Hr??i nesm? hr?t krajsk? p?ebor (III. ligu) a vy??? sout?? organizovanou badmintonov?m svazem. P?ihl??ky zas?lejte na e-mail: petopernis@gma­il.com nebo po zaregistrov?n? […]

Pondělí, Leden 20th, 2014

V?sledky Oblastn?ho p?eboru z Brna Jehnic

buy essay papers p>Tuto sobotu prob?hl v Brn? Jehnic?ch bodovan? turnaj ?BaS – Oblastn? p?ebor dosp?l?ch JM . Z??astn?n? hr?li o nominac? v?t?z?? na M?R 2014 za JM oblast . M?me pro V?s v?sledky a p?knou fotogal?rii od Tom??e ?pl?chala. Turnaj m?l solidn? ??ast, j?dro tvo?ili hr??i po??daj?c?ho odd?lu Sokol Vesel? Brno Jehnice.? Gratulujeme v?t?z?m a dr??me jim palce na M?R!!

Pondělí, Leden 20th, 2014