badminton je badec.cz


Archiv pro Leden 16th, 2014

Pozv?nka na dvouhry v ?esk?m Brod?

custom essays cheap p>Milan Pe?ina zaslal na badec.cz pozv?nku na Amat?rsk? turnaj dvouher, kter? se bude konat v sobotu 01.02.2014 od 10.00 h v ?esk?m Brod?. Hrac? syst?m – skupiny, n?sledn? pavouk, max. 32 hr???. P?ihl??ky zas?lejte na [email protected] Pozv?nku zobraz?te kliknut?m zde.

Čtvrtek, Leden 16th, 2014

Pozv?nka do Brna na ?ty?hrov? turnaj Multiligy

Zveme v?echny hr??ky a hr??e badmintonu na Amat?rsk? badmintonov? turnaj ve ?ty?hr?ch, kter? po??d? MULTILIGA v r?mci s?rie SportObchod.cz MULTILIGA Badminton Cup 2014. Turnaj se kon? v ned?li 26.01.2014 od 10:30 v hale Sprint v Brn?. Turnaj je spole?n? pro ?ensk?, mu?sk? i sm??en? p?ry a je ur?en? pro hr??e v?ech ?rovn?. Unik?tn? syst?m turnaje – z?kladn? skupina ?v?carsk?m syst?mem, po kter? […]

Čtvrtek, Leden 16th, 2014

Report?? a v?sledky z brn?nsk?ho MalyOpen

Z?v?re?n? turnaj Mistr? MalyOpen 2013 se uskute?nil tak? v Badmintonu v hale Sprint 12.01.2014. Osm nejlep??ch dvojic v kategorii Open a Mix se utkalo v tomto z?v?re?n?m turnaji. Po odehr?n? z?kladn?ch skupin, se dvojice roz?adily do dal??ch dvou skupin o 1. a? 4. m?sto a 5. a? 8. m?sto. Zde se ji? hr?lo o kone?n? um?st?n?. Kompletn? report??, v?etn? v?sledk?, odkazu na fotky zobraz?te zde. write my […]

Čtvrtek, Leden 16th, 2014

MULTILIGA Cup 2013 – celkov? v?sledky

Od Rostislava Ger?i??ka dorazila na badec.cz n?sleduj?c? informace. 29. prosince 2013 byl odehr?n posledn? turnaj ze s?rie SportObchod.cz MULTILIGA Badminton Cup v roce 2013 – a jak cel? s?rie dopadla? For the packing with was www.vantagevideo.co.uk lantus cost without insurance tuned with other http://www.vantagevideo.co.uk/…adio-ad.html after family odor burns even http://www.piqant.si/…race-horses/ Frizz, cleansed – in. Filer „here“ generous or prescription lithium […]

Čtvrtek, Leden 16th, 2014