badminton je badec.cz


Archiv pro Leden 31st, 2014

Pozv?nka na ?ty?hry a mixy v Karlov?ch Varech

term papers for sale p> Z Karlovarsk?ho kraje dorazila na badec.cz pozv?nka na ?norov? Drive 2014 otev?en? badmintonov? turnaj, kter? se uskute?n? v ned?li 23.02.2014 od 08.30 hod ve sportovn? hale Slavie v Karlov?ch Varech. Pr?vo ??asti maj? neregistrovan? hr??i bez hr??sk? licence od 17 let a registrovan? hr??i s hr??skou licenc? (mu?i od 50 let, ?eny od 40 let). Discipl?ny: p?nsk? a d?msk? ?ty?hra, mix P?ihl??ky: pavjur@seznam­.cz […]

Pátek, Leden 31st, 2014

Pozv?nka na singly v Brn?

Od Asporty.cz dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj ve dvouh?e mu?? a ?en, kter? se bude konat v sobotu 08.02.2014 od 10.00 hod ve Sportcentru Kuklensk? v Brn?. Turnaj je otev?en zejm?na pro rekrea?n? hr??e. Hr??i nesm? hr?t krajsk? p?ebor (III. ligu) a vy??? sout?? organizovanou badmintonov?m svazem. P?ihl??ky zas?lejte na e-mail: petopernis@gma­il.com nebo po zaregistrov?n? na www.asporty.cz sekce badminton. Pozv?nku […]

Pátek, Leden 31st, 2014

Pozv?nka na turnaj v Kralupech nad Vltavou

Z Kralup nad Vltavou dorazila pozv?nka na badmintonov? turnaj v singlech a mixech, kter? se bude konat 08.02.2014 od 10:00 h v m?stn? sportovn? hale. Hr?t se bude podle ?v?carsk?ho syst?mu a to: mu?i na 6 kol, ?eny na 4 kola a sm??en? dvojice na 5 kol. Po?et kol m??e b?t upraven dle po?tu hr???. P?ihl??ky: [email protected], nebo na recepci v hale. Dal?? informace […]

Pátek, Leden 31st, 2014