badminton je badec.cz


Nem?te spoluhr??e? Zkuste VA?I LIGU

IKONA_VASE_LIGANeda?? se v?m p?esv?d?it bl?zk? a kamar?dy, aby s v?mi chodili na badminton pravideln?? P?ihlaste se do VA?? LIGY. Ka?d? m?s?c tak z?sk?te 4 nov? soupe?e. Z?pasy si domlouv?te sami, m??ete tedy hr?t kdykoliv a kdekoliv se v?m zachce. Z?le?? jen na va?? domluv? se soupe?em. D?ky spolupr?ci s mnoha sportovn?mi centry z?sk?te zaj?mav? slevy na kurty, pravideln? pohyb se tak stane je?t? p??jemn?j??m.Pokra?ov?n? zde:Liga pro v?echnyHr?t mohou za??te?n?ci i pokro?il?. D?ky syst?mu divok?ch karet se pokro?il? hr??i hned od za??tku sv?ho p?soben? v lize utk?vaj? se stejn? pokro?il?mi a na za??te?n?ky zb?vaj? skute?n? za??te?n?ci. Divok? karta je p?ed zah?jen?m sez?ny pro nov??ky zdarma.Pokud tedy p?em??l?te, zda za??t, te? je ide?ln? ?as. Nov? sez?na za?ne prvn?ho ?nora.Kolik plat?m a co za to dostanu?Ka?d? sez?na ve VA?? LIZE trv? 4 m?s?ce a stoj? 500 K?. Za to dostanete kontakty na 4 soupe?e m?s??n?, perfektn? web s n?strojem na jednoduch? domlouv?n? z?pas?, mobiln? aplikaci, slevy na kurty ve sportovi?t?ch a slevy u partner? ligy. Samoz?ejmost? je dokonal? p??e organiz?tor?.Kde se m??ete zapojit?Badmintonov? liga b??? v Praze (250 hr???), Brn? (170), Plzni (10), Zl?n? (30), Hradci Kr?lov? (25), Pardubic?ch (36), Olomouci (16) a Opav? (13)V?ce informac? o lize a n?vod, jak se p?ihl?sit, najdete zde: www.vaseliga.cz/jak-na-to

cv writing service

Komentáře jsou uzavřeny.