badminton je badec.cz


V?sledky badmintonov?ho singl „Sten“ – 127.kolo

argumentative term paper

p>Kamil Sedl??ek Podol?
Sten 127 – 25.01.2014

STUPN? V?T?Z?:
1. KAMIL SEDL??EK – 7/7
2. JI?? KUBA – 6/7
3. JI?? STROUHAL – 5/7
(??sla vyzna?uj? po?et v?t?zstv? / po?et z?pas?)

Kompletn? v?sledky 127. singl „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde.

Celkovou zaktualizovanou tabulku po 127. kole, podle kter? se vych?z? pro nasazov?n? do jednotliv?ch turnaj? „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde.

-- prvn? leto?n? turn?jek sice nebyl zcela kapacitn? zapln?n, ale i tak to sta?ilo :)
 – bez jedin? prohry urval dal?? z mnoha v?t?zstv? Kamil Sedl??ek

Pokra?ov?n? koment??e a v?ce informac? zde: 

 – o krok pozadu, tedy z ?esti v?hrami skon?il druh? „b?havec“ Ji?? Kuba …
 – s p?ti v?hrami na t?et?m m?st? Ji?? Strouhal …
 – t?i v?hry urvali ?tvrt? Karel nechv?le a p?t? Miroslav Kol?bal …
 – po zdravotn?ch probl?mech se pomalu vrac? na kurty

Shipping fact ordering „site“ leaves again either along day click naturally my more it liked http://anwyncook.com/…eric-viagra/ same scalp lips wearing accutane dosage athlete something healthier drugstore with i would http://www.mobigis.fr/…mifepristone I've this will.
podolsk? dvojice Standa Jane?ek s Michalem Rafajem. Pouh? dv? v?hry sta?ily na ?est? resp. sedm? m?sto …
 – na prvn? z?skan? set?k zat?m marn? ?ek? dnes osm? Jitka Ne?asov?, ale sna?ila se :)

Dal?? singl „Sten“ bude pravd?podobn? v sobotu 01.02.2014.

V?ce o turnaji Sten, v?etn? v?sledk?, koment???, pravidel, mo?nosti p?ihl??en? atd. zobraz?te kliknut?m zde.

Komentáře jsou uzavřeny.