badminton je badec.cz


Archiv pro Červenec 2nd, 2010

Reportáž z Victor badminton tour 2010
tentokrát ze slovenských Košic

Badec.cz zveřejňuje s malým časovým odstupem reportáž zaslanou od Milana Purdeše. V Košicích se 19.06.2010 us­kutečnil 5. ročník „milovníků badmintonu“, který byl zároveň i jako 3. ročník zařazen do Victor badminton tour 2010. Vzhledem k tomu, že Košice nemají speciální halu na badminton, i když je to jedno z prvních míst na Slovensku, kde se s tímto sportem začalo, byl počet startujících omezen na 32 mužů […]

Pátek, Červenec 2nd, 2010