badminton je badec.cz


Diskuze ke „Švýcarovi“

badminton_diskuze_badec-czNa badec.cz se nám solidně rozjela diskuze na článek Luďka Bičana ohledně Švýcarského systému, který bývá používán na turnajích při vyhodnocování výsledků. Koukněte se na příspěvky, budeme rádi pokud také připojíte svůj názor na tento systém, pokud jste se s ním setkali na některém turnaji. Pomůže to pořadatelům při rozhodnutí, který systém příšte zvolit. Odkaz na diskuzi je zde.

≡ Zanechte vzkaz