badminton je badec.cz


Archiv pro Prosinec 24th, 2013

Rozhovor na ?t?dr? den

Tradi?n? rozhovor na ??edr? den nem??eme ud?lat s nik?m jin?m ne? s Adamem Mendrekem. Borcem, kter?mu na badec.cz fand?me nejv?c z cel? na?? reprezentace. Adama potk?v?me pravideln? na kurtech v Brn?, jak tvrd? a poctiv? tr?nuje. Tento rok oslavil 18 let a m? nelehk? obdob? v ?ivot? profesion?ln?ho badmintonisty a to p?echod z juniorsk? kategorie mezi dosp?l?. Obj??d? evropsk? turnaje, kde […]

Úterý, Prosinec 24th, 2013

V?sledky v?kendov? extraligy a I. ligy

O v?kendu prob?hlo dal?? kolo na?ich? nejvy???ch sout??? sm??en?ch dru?stev: Extraliga a I. liga . ?l?grem kola bylo zajist? utk?n? mistra ligy z Brna Jehnic proti tradi?n?mu vicemistru z Ben?tek. Br?an? nad?lili soupe?i ??dn? v?prask a to 7:1. Po 6? z?pasech vede tabulku extraligy t?m z Brna Jehnic A bez ztr?ty bodu, tabulku I. ligy z?pad t?m SKB ?esk? Krumlov, […]

Úterý, Prosinec 24th, 2013