badminton je badec.cz


≡ Pravidla
systém turnajů – bodování – přihlášení
ostatní ujednání


PRAVIDLA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sten turnaj probíhá vždy v rámci jedné / aktuálně vyhlášené sezóny.

V průběhu turnaje = jedné sezóny se odehraje předem daný počet kol.

Dílčí výsledky se počítají v rámci jednoho kola. Celkové turnajové výsledky (sezóna) obsahují výsledky ze všech proběhlých kol.

 

PRAVIDLA – SYSTÉM KOL

Maximální počet hráčů je omezen na 10 osob
Minimální počet hráčů je stanoven na 7 osob

Každý s každým odehraje jeden set. To znamená, že při počtu 10 osob vychází 9 zápasů na osobu, které je potřeba odehrát během dvou hodin. Jedná se tedy o poměrně fyzicky náročnou činnost s minimální pauzou mezi jednotlivými sety. Při obvyklé době trvání setu cca 10 minut, tak vychází cca 90 minut času herního nasazení na jednu osobu z celkových 120 minut.

Hraje se dle platných pravidel badmintonu na jeden set do 21 bodů:

 1. v případě stavu 20:20 se pokračuje dále až do výhry o 2 míče
 2. v případě, že se dojde až do stavu 29:29 je utkání ukončeno posledním vítězným 30 míčem
 3. v případě, že se nestihne či nestihnou z důvodu časové tísně odehrát některé již rozehrané zápasy, bude dotčeným hráčům započítán do celkových výsledků aktuální stav !!! (např. 12–8). Vítězný set bude připsán hráči s větším bodovým ziskem
 4. v případě, že se nestihne či nestihnou z důvodu časové tísně odehrát některé ještě nezahájené zápasy, bude dotčeným hráčům započítáno do celkových výsledků 0,5 setu a skóre 20:20
 5. počítání míčů během zápasů provádět dle domluvy hráčů nahlas před odehráním dalšího míče
 6. rozhodování o sporně zahraných míčích či aktuálním stavu v rámci fair-play domluvou mezi samotnými hráči

O celkovém pořadí v dílčím kole turnaje rozhoduje:

 1. počet nejvíce získaných vyhraných setů
 2. při shodě setů u dvou hráčů rozhoduje o pořadí vzájemný zápas
 3. při shodě setů u třech a více hráčů rozhoduje poměr míčů započítaný ze všech zápasů (+/- míče). Pokud by byly u dvou hráčů shodné míče, pak rozhoduje o konečném pořadí vzájemný zápas

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslední tři hráči z aktuálního hracího kola mají v případě více přihlášených na další / následující herní kolo vystavenou automatickou stopku – platí pro maximální obsazenost turnaje v deseti hráčích !
Obdobně pak dále platí >>> při devíti hráčích obdrží stopku poslední dva. Při osmi a sedmi hráčích pouze poslední.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny hráče prosíme o:

 1. o příchod na kurty nejpozději v 8.50 h s tím, že v 09.00 až v 09.05 h se začnou hrát už ostré zápasy – před prvními zápasy tak vznikne cca 5 až 10 minut na rozpinkání (v případě volných kurtů) a rozcvičení – před dalšími zápasy se již hráči nerozehrávají a po losu podání se ihned hraje !
 2. o minimální prostoje mezi odehrávanými výměnami i zápasy a současně prosíme o maximální využití hraných míčů – zbytečně nebrat na další zápas nový míč … snížíme tak celkové náklady turnaje, což určitě není zanedbatelná položka

V případě neočekávané události, jako je např. výpadek elektrické energie v hale - bude turnaj opakován s přednostní účastí hráčů, kteří nemohli sehrát své zápasy.

 

PRAVIDLA – KONTUMACE – NEÚČAST V RÁMCI HERNÍHO KOLA

Hráč se během turnajového kola zraní a dále již nemůže pokračovat:

 1. aktuální nedohraný zápas a další neodehrané zápasy se kontumují na 21:0 v neprospěch zraněného hráče
 2. výsledky již dohraného či dohraných zápasů zůstávají v platnosti

Kontumace není udělována v situaci, kdy se v době po uzavřené sestavě a zablokovaném počtu kurtů, to je obvykle po 09.00 hod v pátek někdo z hráčů z akceptovatelných důvodů osobně přes organizátora odhlásí. Mezi akceptovatelné důvody patří např. nepředvídatelné situace v podobě rodinných problémů, nehod, zranění …

Vzniklé náklady na kurty:

 1. budou zaplaceny odhlášeným hráčem ve výši podílu organizátorovi – pokud se nepodaří zajistit náhradního hráče a obsadit tak uvolněné místo
 2. nebudou od odhlášeného hráče požadovány – pokud se podaří zajistit náhradního hráče

Případná kontumace 21:0 (za každý nesehraný zápas) v neprospěch přihlášeného hráče je dále udělována v situaci, kdy se přihlášený hráč nedostaví bez předchozího kontaktování organizátorů na herní kolo a posléze navíc ani neudá rozumný a akceptovatelný důvod své neúčasti. Do neakceptovatelných důvodů patří např. neúčast způsobená předchozím nadměrným požitím alkoholu. Vzniklé náklady na kurt budou organizátorům uhrazeny do 1 týdne po herním kole, kterého se hráč nezúčastnil. V případě neuhrazení těchto nákladů, nebude mít hráč možnost účasti v dalším herním kole / kolech.

Zvažte proto ve vlastním zájmu, zda se v situaci, kdy již dopředu víte, že den před turnajovým kolem plánujete bujarý večírek či podobnou akci má vůbec cenu ZÁVAZNĚ přihlásit. Případná kontumace může pro mnohé znamenat rapidní propad v celkovém pořadí …

Při udání rozumného důvodu a to i zpětně, platí již výše zmiňované = pouze platba nákladů ve výši podílu organizátorům.
Neměla by tak do budoucna snad nastat situace, že za nepříchozího hráče budou platit ostatní hráči v rámci zvýšeného podílu.

Organizátoři si při opakovaných či neomluvených absencích, zejména z neakceptova­telných důvodů vyhrazují právo vyloučit takového hráče z evidence Sten turnajů. Započítané výsledky vyloučeného hráče s dále hrajícími účastníky zůstávají v platnosti.


 

PRAVIDLA – BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL TURNAJE

Za každé odehrané kolo v rámci turnaje budou udělovány následující body / bonifikace / penalizace:

 – plus 30 bodů = aktivní účast hráče v jednotlivém herním kole
 – plus 20 bodů = za každý vyhraný / získaný set v jednotlivém herním kole
 – mínus 100 bodů = neomluvená neúčast v jednotlivém herním kole

 – k výše uvedeným bonifikacím budou dále připočteny získané + / – míče (rozdíl vyhraných / prohraných)


Příklady bodování:
 – hráč v jednotlivém kole vyhrál 5 setů z devíti možných s bilancí + 50 míčů = 30 (účast) + 5× 20 (sety) + 50 (míče) = celkem plus 180 bodů
 – hráč v jednotlivém kole vyhrál 2 sety z devíti možných s bilancí – 30 míčů = 30 (účast) + 2× 20 (sety) – 30 (míče) = celkem plus 40 bodů
 – hráč se kola po předchozím přihlášení nezúčastnil (neomluveno – 9× kontumace) = – 100 (neúčast) + 0× 20 (sety) – 189 (míče) = celkem mínus 289 bodů

Obecně se tedy vyplatí bojovat doslova o každý míč / každý set a nezabalit tak předčasně za nepříznivého stavu zápas … je tedy lepší prohrát 19:21 než 5:21 …

 

PRAVIDLA – BODOVÁNÍ HERNÍ SEZÓNY

Vyhlášenou herní sezónu vyhraje hráč, jehož součet bodů z jednotlivých – 6ti konaných kol turnaje bude nejvyšší.

 

PRAVIDLA – PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH KOL TURNAJE

Turnaj / jednotlivá kola jsou otevřené všem bez výkonnostního omezení, tedy jak registrovaným hráčům s platnou či neplatnou licencí ČBaS, tak i neregistrovaným hráčům.

Každý evidovaný hráč má organizátorem „PILOTNĚ“ určenou herní úroveň 1 až 7, která by měla přibližně / reálně odpovídat ligovým soutěžím v jihomoravském regionu a okolí.
 – Úroveň 1 … hráč 1. ligy
 – Úroveň 2 … hráč 2. ligy
 – Úroveň 3 … hráč 3. ligy
 – Úroveň 4 … hráč 4. ligy
 – Úroveň 5 … hráč 5. ligy
 – Úroveň 6 … hráč 6. ligy
 – Úroveň 7 … hráč neregistrovaný / nově příchozí / neznámý hráč

Organizátoři mají právo průběžně měnit herní úroveň hráče, a to zejména s ohledem na jeho aktuální výsledky z jednotlivých Sten turnajů, ligových soutěží, GP turnajů, výkonnostní progres pod vedením trenéra apod.

PŘIHLÁŠENÍ na jednotlivě vypsaná KOLA turnaje probíhá
vždy minimálně 7 dní před termínem

přes hromadně rozesílaný email z adresy info@bsten.cz
na který je nutno v případě zájmu o účast
odpovědět přes přihlašovací tlačítko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVU přihlášených / náhradníků na jednotlivé kolo turnaje lze průběžně / on-line sledovat ZDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ / POŘADÍ NASAZENÍ HRÁČŮ / ODHLÁŠENÍ

1. účast na turnaji je podmíněna minimálním věkem hráče 18 let (včetně) – v případě účasti hráče mladšího 18 let bude požadován písemný souhlas zákonného zástupce
2. právo přihlášení mají všichni doposud evidovaní hráči
3. každého herního kola se má právo účastnit, po předchozím přihlášení přes info@bsten.cz jeden nový hráč (doposud neevidovaný = který se nezúčastnil žádného Sten turnaje)
4. v případě menšího počtu přihlášených evidovaných hráčů se má právo herního kola účastnit více doposud neevidovaných hráčů a to do chybějícího max. počtu deseti osob
5. organizátoři si dále navíc vyhrazují právo udělení divoké karty pro přednostní účast jednomu nově příchozímu / neevidovanému hráči o jehož herních kvalitách / úrovni není pochyb
6. právo přihlášení mají i všichni hráči, kteří skončili v předchozím herním kole na třech sestupových pozicích – jejich případná účast v dalším kole, je ale možná pouze za předpokladu nedostatečného počtu hráčů
7. o pořadí nasazení hráčů v jednotlivém kole turnaje rozhoduje:
 – úroveň hráče (řazení hráčů v pořadí dle úrovně 1, 2, 3 až 7)
 – v případě přihlášení hráčů stejné úrovně rozhoduje čas přihlášení
8. uzávěrka přihlášek na jednotlivé herní kolo je vždy ve čtvrtek v 18.00 hod před aktuálním sobotním kolem. Přihlášení po uzávěrce je možné pouze po předchozí dohodě s organizátory
9. jedná se o ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ, které lze zrušit pouze po předchozím informování organizátorů v souladu s výše uvedenými pravidly !
10. po uzávěrce se selektuje aktuální sestava, která je následně pro informaci rozeslána jednotlivým zúčastněným a to včetně případných náhradníků
11. po uzávěrce je následně dle počtu přihlášených hráčů korigován počet rezervovaných kurtů (rezervaci kurtů lze zrušit nejpozději 24 hodin před zablokovaným časem, z toho důvodu je uzávěrka provedena s předstihem s ještě adekvátní časovou rezervou pro případnou změnu do pátečního dopoledne 08.59 hod.)
12. v případě, že se přihlášený hráč nakonec na turnaj nedostaví, tak se postupuje v souladu s pravidly uvedenými výše !
13. každý hráč má právo odhlášení z evidence turnajů přes info@bsten.cz – do budoucna tak nebude dostávat další informace / pozvánky na turnaje apod.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. jedná se čistě o dobrovolnou záležitost, kdy si každý hráč odpovídá sám osobně za svůj zdravotní stav a tím pádem hraje na vlastní nebezpečí
 2. za případné zdravotní problémy způsobené účastí na turnaji nenesou organizátoři žádnou odpovědnost
 3. použití ortéz na záda, kolena, tenisové lokty, kotníky je vřele doporučeno
 4. vzhledem k celkem velké fyzické náročnosti turnaje se nedoporučuje hrát za každou cenu se zraněním
 5. za případné zlomené rakety, roztrhané dresy, nedokonalé obutí … či případnou psychickou újmu hráčů nenesou organizátoři taktéž žádnou odpovědnost
 6. zavedená pravidla turnajů mohou být po předchozím upozornění organizátory změněna – poslední aktualizace pravidel turnajů byla provedena k 31.08.2019
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU STEN