badminton je badec.cz


≡ Pravidla – systém turnajů – přihlášení

PRAVIDLA – SYSTÉM TURNAJŮ IKONA_MALÁ_BIG_8

 1. maximální počet účastníků je omezen na 8 osob = celkově 28 zápasů
 2. základna účastníků turnajů „Big 8“ je již dána historicky viz záložka HRÁČI
 3. každé aktuální kolo „Big 8“ má zaručenou účast prvních šest hráčů z kola předešlého
 4. poslední dva hráči z aktuálního hracího kola mají na další turnaj „Big 8“ vystavenou automatickou stopku na jedno kolo a jejich případná účast je možná pouze v případě, kdy není sehrána z důvodu malého zájmu kvalifikace či není udělena divoká karta

O další dvě místa je možno svést:

 1. kvalifikaci v rámci STEN TURNAJŮ, která bude v předstihu oznámena
 2. samostatnou kvalifikaci pouze z hráčů majících zájem o účast na „Big 8“ ať už ze stávajících evidovaných hráčů, kteří se již „Big 8“ účastnili či z nových hráčů uvedených v POŘADNÍKU turnajů „Big 8“. Herní systém kvalifikace bude vždy dopředu zveřejněn – ideálně bude probíhat formou utkání každého s každým
 3. organizátoři si vyhrazují právo udělení divoké karty pro přednostní účast na „Big 8“ jakémukoliv nově příchozímu hráči o jehož herních kvalitách není pochyb a to i bez nutné kvalifikace … Všichni hráči z pořadníku včetně již evidovaných hráčů jsou nuceni toto opatření respektovat

Hraje se dle platných pravidel badmintonu – každý s každým odehraje jeden set na jeden set do 21 bodů. To znamená, že při počtu 8 osob vychází 7 utkání na osobu, které je potřeba odehrát během cca dvou hodin. Při pokročilé úrovni hráčů se jedná se o poměrně velmi fyzicky náročnou činnost s minimální pauzou mezi jednotlivými sety (jednotlivé sety můžou trvat při vyrovnaném zápasu i kolem 15 až 20 minut):

 1. v případě stavu 20:20 se pokračuje dále až do výhry o 2 míče
 2. v případě, že se dojde až do stavu 29:29 je utkání ukončeno posledním vítězným 30 míčem
 3. v případě, že se nestihne či nestihnou z důvodu časové tísně odehrát některá již rozehraná utkání, bude dotčeným hráčům započítán do celkových výsledků aktuální stav !!! (např. 12–8). Vítězný set do výsledků bude připsán hráči s větším bodovým ziskem
 4. počítání míčů během utkání provádět dle domluvy hráčů pokud možno nahlas před odehráním dalšího míče
 5. rozhodování o sporně zahraných míčích či aktuálním stavu v rámci fair-play domluvou mezi samotnými hráči
 6. nasazení hráčů na vzájemné první čtyři zápasy proběhne losem před samotným začátkem „Big 8“ – následně se pokračuje dále podle toho jak je kdo k dispozici

O celkovém pořadí na dílčím turnaji „Big 8“ rozhoduje:

 1. počet nejvíce získaných vyhraných setů
 2. při shodě setů u dvou hráčů rozhoduje o pořadí vzájemný zápas
 3. při shodě setů u třech a více hráčů pak rozhoduje vzájemná minitabulka těchto hráčů (+/- míče)

Hráč se během turnaje zraní a dále již nemůže pokračovat:
 – aktuální nedohrané utkání a další neodehraná utkání se kontumují na 11:0 v neprospěch zraněného hráče. Hrajícím hráčům se ve prospěch započítá 11:0 za každé skrečované či neodehrané utkání
 – výsledky již dohraného či dohraných utkání zůstávají v platnosti

Kontumace není udělována v situaci kdy se v době po uzavřené sestavě a zablokovaném počtu kurtů někdo z hráčů z akceptovatelných důvodů osobně přes organizátora odhlásí. Mezi akceptovatelné důvody patří např. nepředvídatelné situace v podobě rodinných problémů, nehod, zranění …

Vzniklé náklady na kurt:
 – budou zaplaceny odhlášeným hráčem ve výši podílu organizátorovi – pokud se nepodaří zajistit náhradního hráče a obsadit tak uvolněné místo
 – nebudou od odhlášeného hráče požadovány – pokud se podaří zajistit náhradního hráče

Případná kontumace 21:0 + platba nákladů ve výši podílu organizátorovi je udělována v situaci kdy se přihlášený hráč nedostaví bez předchozího kontaktování organizátora na turnaj a posléze navíc ani neudá rozumný a akceptovatelný důvod své neúčasti. Bude tak přiděleno za každé nesehrané utkání 21:0 v neprospěch přihlášeného hráče. Hrajícím hráčům se započítá 21:0 za každé nesehrané utkání.
Zvažte proto ve vlastním zájmu, zda se v situaci, kdy již dopředu víte, že den před „Big 8“ plánujete bujarý večírek či podobnou akci má vůbec cenu závazně přihlásit.
Při udání rozumného důvodu a to i zpětně platí již výše zmiňované = pouze platba nákladů ve výši podílu organizátorovi.
Neměla by tak do budoucna snad nastat situace, že za nepříchozího hráče budou platit ostatní hráči v rámci zvýšeného podílu.

Organizátoři si při opakovaných či neomluvených absencích, zejména z neakceptova­telných důvodů vyhrazuje právo vyloučit takového hráče z evidence.

V případě neočekávané události jako je např. výpadek elektrické energie v hale – bude „Big 8“ opakován v nejbližším možném termínu s přednostní účastí hráčů, kteří nemohli sehrát svá utkání.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU BIG 8


PRAVIDLA – PŘIHLÁŠENÍ

IKONA_MALÁ_BIG_8
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! – u případných nových zájemců o účast, kteří jsou zaregistrovaní u badmintonového svazu je jejich účast možná či nemožná za podmínek, že se jedná o:

 1. aktivního hráče extraligy či I. ligy – účast povolena pouze po konzultaci s organizátory a to max. 1× za rok. Případně vícekrát při nedostatku přihlášených hráčů
 2. aktivního hráče II. ligy – účast povolena bez omezení
 3. aktivního hráče III. ligy – účast povolena bez omezení
 4. aktivního hráče městského přeboru – účast povolena bez omezení
 5. u doposud neregistrovaných hráčů je účast povolena bez omezení za podmínky pokročilého herního umu

Jednoho turnaje „Big 8“ se může zúčastnit maximálně jeden hráč extraligy či I. ligy. Současný start dvou nebo více hráčů z extraligy či I. ligy je možný pouze při nedostatku přihlášených hráčů.

Přihlášení a potvrzení účasti na jednotlivé turnaje „Big 8“ probíhá přes e-mail: sjanecek@email.cz či marekmatula@seznam.cz, na které je nutno v případě zájmu o účast zaslat závaznou přihlášku.

 1. turnaj „Big 8“ je vyhlašován vždy minimálně s dvou až třítýdenním předstihem tak, aby bylo možno odehrát i případnou kvalifikaci o dvě volná místa
 2. v záložce POZVÁNKA NA BIG 8 – SESTAVA je vždy uvedeno šest hráčů, kteří mají jistou účast na „Big 8“ a jsou zde uvedeny všechny další potřebné informace
 3. uzávěrka přihlášek je stanovena obvykle 8 až 10 dní před turnajem „Big 8“ – čas a den je vždy upřesněn v aktuální pozvánce
 4. průběžná sestava na turnaj „Big 8“ včetně nově přihlášených hráčů, kteří sehrají případnou kvalifikaci je do uzávěrky aktualizována na výše uvedené záložce
 5. po uzávěrce a kvalifikaci je v téže záložce uvedena sestava konečná včetně případných náhradníků
 6. finální účast všech osmi hráčů je nutno ještě po uzávěrce naposledy závazně potvrdit !

!!! POZOR !!! Všichni nominovaní po uzávěrce a zveřejnění sestavy provedou poslední závěrečné potvrzení, které bude oganizátorovi doručeno jakoukoliv formou (e-mail, SMS, telefon) nejpozději celý den před „Big 8“ (čas a datum je vždy upřesněn) !

Poznámka: rezervaci kurtů lze zrušit nejpozději 24 hodin před zablokovaným časem, z toho důvodu je uzávěrka provedena s předstihem s ještě adekvátní časovou rezervou pro případnou změnu.

Případné nepotvrzení účasti se bere jako tichý souhlas dotyčného hráče s účastí. V případě, že se ale dotyčný hráč nakonec na „Big 8“ nedostaví, tak se postupuje v souladu s pravidly uvedenými výše !


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU BIG 8