badminton je badec.cz


Archiv pro Březen 1st, 2014

Pozv?nka na badmintonov? turnaj v ?umperku

home health aide jobs p> Z ?umpersk?ho odd?lu dorazila pozv?nka na 2. ro?n?k turnaje dvouher o ?umpersk? ko??k, kter? se uskute?n? v sobotu 29.03.2014 od 9.00 h v t?locvi?n? Obchodn? akademie v ?umperku. Hraj? se dvouhry mu?? a ?en. Webov? str?nky odd?lu s propozicemi turnaje, v?etn? n?hledu na seznam p?ihl??en?ch hr??? a hr??ek zobraz?te zde. P?ihl??ky zas?lejte do 26.03.2014 na: badminton.spk@sez­nam.cz

Sobota, Březen 1st, 2014

Lin Dan s Lee Chong Wei spolu v deblu

Z?znam z exhibice, kde si dv? ikony badmintonu vyzn?vaj?c? dvouhru, spolu zahr?ly debla proti mistr?m sv?ta t?to discipl?ny V?m p?in???me zde v HD rozli?en?: jobs from home

Sobota, Březen 1st, 2014